Dorn Terapi, her zaman eşit olmayan bacak boyunun eşitlenmesi ile başlar zira binanın temeli olarak kabul edeceğimiz bacak boylarının birbiri ile eş olmaması, kalça ve omurganın, olması gereken, hizasında olmamasına neden olmaktadır.

Dorn Terapi Antalya Doktor Mezihat Beyoğlu

Dorn Terapi

What is Dorn Therapy? Developed by Dieter Dorn in Germany, the Dorn Method is a gentle manual complementary therapy designed to correct misalignments in the spine and other joints through the use of patient self-determined movements and the gentle guidance of the therapist of the joint in question. How is Dorn Therapy Applied? Dorn Therapy…