Hipnoz, bilincin trans haline geçtiği bilinçaltına doğrudan şartlandırmalar yollanması durumudur. Hipnoz hali uykuyla uyanıklık arasında olduğumuz fakat aslında zihnimizin en açık ve uyanık olduğu durumdur.

Hipnoterapi Uzmanı Uzman Doktor Mezihat Beyoğlu

Hypnotherapy

What is Hypnotherapy? Hypnosis is the condition of sending conditionings directly to the subconscious, where the consciousness goes into a trance state. The state of hypnosis is when we are between sleep and wakefulness, but in fact our mind is most open and awake. hypnotherapy 1. To eliminate fears and phobias 1. To get rid…